BEWINDVOERING
Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u te beschermen. Dit zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken. Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onderbewindstelling genoemd.

Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en zorgt er onder andere voor dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Ook zorgt een bewindvoerder ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt. Kortom, een bewindvoerder regelt al uw financiële zaken voor u.

Beschermingsbewind moet aangevraagd worden bij de Kantonrechter. Wij kunnen u daarbij helpen. U heeft hiervoor geen advocaat nodig. De Kantonrechter beslist of beschermingsbewind nodig is. Is dat het geval, dan kunnen wij uw bewindvoerder worden.
 
HET FINANCIEEL NAAR WSNP
Vooral als u grote schulden heeft kan het interessant zijn om uw schuldeisers een alternatief voorstel te doen. Wij ontwikkelen een plan van aanpak waarbij we kijken naar alle inkomensbronnen, schulden en achtergronden. Ook kijken wij naar de mogelijkheid voor het herfinancieren van een krediet of hypotheek of vrijkomende middelen uit vermogensbronnen in de toekomst. Daarvoor hebben wij een Hypothecair Planner in huis.

Dus in overleg met u wordt de huidige status doorgelicht maar kan dus ook een andere invulling worden gegeven aan de financiële situatie.

Vaak is het zo dat aan financiële problemen andere problemen ten grondslag liggen. Wij hebben ook hiervoor binnen ons netwerk mogelijkheden om gericht door te verwijzen. Daarmee kan recidive zowel voor u as uw klant in de toekomst worden voorkomen.